Menjaga Keistiqomahan Ramadhan

30 May 2023 16:06:08
Responsive image
... ... ...

Senin tanggal 29 Mei 2023 Masjid Jannatul Firdaus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mengadakan kajian dan do'a bersama dengan Tema Menjaga Keistiqomahan Ramadhan yang disampaikan oleh Ustadz Sholeh Drehem Lc. 

Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa Nabi beruban setelah mendapat wahyu QS.Hud:112 untuk beristiqamah dan agar disampaikan ke umatnya (nabi sangat takut bila umatnya tidak bisa melakukannya). Salah satunya adalah bila kita istiqamah dalam sholat lail maka lisan kita pun akan secara otomatis dituntun oleh Allah agar perkataan kita lebih lurus dan baik dalam pembicaraan. Dalam QS. Fushshilat:30 dijelaskan tentang bagaimana kita harus beristiqamah dalam kebaikan.

Hambatan-hambatan dalam beristiqamah :

    - meremehkan maksiat/dosa

    - terlalu sibuk mengurus dunia, lupa akan akhirat

    - berada di lingkungan pergaulan yang tidak baik (hadist Nabi : kualitas iman seseorang tergantung kawan dekatnya)

Cara efektif berisitiqamah :

    - meningkatkan ketaatan kepada Allah 

    - berbanding lurus dengan keikhlasan amal

    - bersahabatlah dengan orang-orang yang sholih

Semoga kita diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam setiap hal kebaikan, aamiin...